OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující informace uvádějí, jak internetový obchod formadore.cz shromažďuje, uchovává a pečuje o soukromé a osobní údaje všech svých uživatelů.

Kdo shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje:

FORMADE Michał Wrzesień
Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
DIČ: 749-186-67-05


Váš dotaz ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů zašlete na info@formadore.cz

Kde jsou vaše data uložena?
Osobní údaje ukládáme v Evropském hospodářském prostoru. Mimo tuto oblast mohou být předávány a zpracovávány v souladu se zákonem za použití vhodných opatření na ochranu údajů.

Sdílíme vaše údaje?
Vaše údaje jsou sdíleny s třetími stranami pouze proto, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby uvedené v těchto podmínkách.

Naše webové stránky nejsou určeny dětem a vědomě neshromažďujeme údaje o dětech.

Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních údajů

Pokaždé, když potřebujeme vaše údaje, zeptáme se vás, zda s nimi souhlasíte a za jakým účelem je budeme zpracovávat. Bude-li při plnění služby pro vás vyžadováno uzavření smlouvy nebo poskytnutí údajů, budeme vás o tom informovat, stejně jako o důsledcích nesouhlasu s poskytnutím.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo kdykoli požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Chcete-li to provést, kontaktujte nás: info@formadore.cz

Máte právo na opravu svých osobních údajů

Pokud si přejete změnit nebo doplnit své osobní údaje, můžete nás kdykoli kontaktovat. Pokud u nás máte účet, můžete si informace kdykoli upravit sami.

Máte právo být zapomenut

Na vaši žádost vaše osobní údaje kdykoli vymažeme. Učiníme tak bez zbytečného odkladu. Existují výjimečné situace, kdy nemůžeme váš požadavek splnit okamžitě:
- pokud jsou pro nás vaše údaje stále nezbytné - např. se zpracovává objednávka nebo máte jiné otevřené záležitosti s naším zákaznickým servisem,

- pokud je jejich uchovávání naší zákonnou povinností (např. pro účetní nebo daňové účely),
- pokud máte vůči nám nesplacený dluh nebo byl dluh postoupen inkasní společnosti,
- pokud jste v minulosti nevhodně využívali naše služby,
- pokud byla vaše žádost o půjčku zamítnuta během posledních tří měsíců.
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů

Máte právo nás požádat, abychom zastavili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

- zjistíte, že vaše údaje zpracovávané námi nejsou správné,
- vaše údaje byly zpracovány nezákonně,
- pokud jsou vaše údaje nezbytné k podání nebo zamítnutí nároků nebo k ochraně práv jiného subjektu.

Máte právo na přenositelnost údajů

Vaše údaje zpracováváme automatizovaným způsobem. Kdykoli vám na vaši žádost zašleme kopii s vašimi údaji (ve strojově čitelném formátu). Máte právo odeslat tento soubor jinému správci.

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování

Pokud byla vaše žádost o úvěr nebo odklad platby automaticky zamítnut, máte právo vyjádřit svůj postoj, napadnout rozhodnutí a požádat o intervenci pracovníka subjektu, který s námi spolupracuje.

Máte právo vznést námitku

Máte právo s ohledem na Vaši zvláštní situaci vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování.

Pokud FormAdore prokáže existenci oprávněného základu pro zpracování nebo předpokladu pro stanovení, výkon nebo obhajobu nároků, který převažuje nad právy a svobodami namítající osoby, budou údaje nadále zpracovávány.
Odmítnutí souhlasu s přímým marketingem budeme striktně respektovat.

Porušení ochrany osobních údajů

Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně, kontaktujte nás. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou osobní údaje uchováváme, závisí na několika faktorech, včetně účelu, pro který údaje používáme, a našich povinností podle jiných zákonů.
Vaše osobní údaje můžeme potřebovat pro uplatnění, vznesení nebo obhajobu právních nároků. Za tímto účelem budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 7 let ode dne, kdy je již nepotřebujeme pro účel, pro který byly získány.

Účely zpracování osobních údajů

Vytvoření účtu na www.formadore.cz

Uživatel si může vytvořit účet v našem obchodě. Pro jeho nastavení a následné používání je nutné zadat e-mailovou adresu (také pomocí profilu na sociální síti facebook.com). Neuvedení e-mailové adresy bude mít za následek nemožnost vytvoření účtu v obchodě.

Vytvoření účtu na www.formadore.cz

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem:
- dokončení objednávky v našem obchodě - uzavření kupní smlouvy zahrnuje poskytnutí osobních údajů. Nepožadujeme vytvoření účtu v obchodě. Adresní údaje jsou nezbytné pro odeslání objednávky, e-mailová adresa pro zaslání prodejní faktury (daňové a účetní předpisy).
- analýzy a vedení statistik prodeje a preferencí Uživatelů (oprávněný zájem Správce).
- zjišťování, vyšetřování a obrany proti možným nárokům.
Pomocí formulářů - kontakt, vrácení a reklamace

Poskytujeme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních formulářů. Pro využití této formy kontaktu musí uživatel poskytnout své osobní údaje, abychom mohli vyřídit dotaz Uživatele a odpovědět mu. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek nemožnost využít tuto formu komunikace s obchodem.

Přihlášení k odběru newsletteru

Správce shromažďuje a zpracovává e-mailové adresy uživatelů za účelem zasílání marketingového obsahu souvisejícího s činností obchodu - obchodní informace, nabídky, propagační akce, novinky. Neuvedení e-mailové adresy bude mít za následek nemožnost přihlásit se k odběru newsletteru.

Sociální média

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatelů, kteří používají náš profil na Facebook.com a Instagram. Údaje jsou zpracovávány za účelem: informovat uživatele o aktivitách obchodu, jeho propagaci; odpovídat na požadavky uživatelů zaslané prostřednictvím těchto portálů.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje předáváme našim důvěryhodným partnerům, se kterými spolupracujeme v rozsahu nezbytném pro prodej zboží zakoupeného Uživateli.

Zpracování plateb:
PayU S.A.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
GooglePay
ApplePay

Pro zasílání e-mailů, které vás informují o aktuálním stavu vaší objednávky, a pro ty, kteří udělili příslušný souhlas pro zasílání obchodních informací:
Vercom S.A.

Pro doručení objednaného zboží:
Česká pošta, s.p.
PPL CZ s.r.o.
WE|DO CZ S.R.O.
dalším subjektům, které budou v budoucnu poskytovat služby doručování objednávek

Pro udržování naší prodejní infrastruktury
dhosting.pl Sp. z o.o. - hosting
Hello World Sp. z o.o. – Technická podpora

Používání stránek www.formadore.cz

FormAdore (www.formadore.cz) používá pro správný provoz "cookies" a podobné technologie pro marketingové účely, včetně cílení reklamního obsahu na uživatele (behaviorální reklama - přizpůsobená preferencím uživatele).

Co jsou cookies

Soubory cookies, v češtině tzv. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele při procházení různého obsahu na internetu. Při spuštění webu server odešle návštěvníkovi soubor obsahující především tři důležité informace pro web:

- vaše jméno a jedinečné číslo

- informace o doméně (název webu)

- doba jeho platnosti (po této době přestane fungovat)

Jaké jsou funkce souborů cookies

Cookies značně usnadňují procházení a používání webových stránek, protože rozpoznávají návštěvníka, díky čemuž:

- může být automaticky přihlášen na web, pokud se dříve neodhlásil (tj. otevřená relace bude pokračovat)

- webová stránka si bude pamatovat, jaké aktivity dělala a čeho se aktivně účastnila, např. průzkum, anketa, přihlášení k odběru newsletteru, a neukáže žádné informace, které již nepotřebuje

- stránky budou poskytovat obsah, nabídky a návrhy podle zájmů a preferencí návštěvníků na základě jejich předchozích aktivit na stránkách.

- reklamy budou přizpůsobeny potřebám uživatele, tj. bude se zobrazovat pouze obsah, který může být pro návštěvníka žádoucí a zajímavý

- počet zobrazovaných inzerátů bude patřičně omezen tak, aby uživatel neviděl pořád stejný inzerát

- údaje o činnostech návštěvníků budou anonymně zasílány do analyzačního programu, díky kterému se weby budou moci snažit obsah svých stránek lépe přizpůsobit potřebám uživatelů.

Jak používáme soubory cookies

Web FormAdore využívá nejdůležitější a základní funkce souborů cookies:

- Rozpoznání vracejícího se uživatele: díky tomu se návštěvník nemusí pokaždé přihlašovat na stránku, ale jeho relace zůstává otevřená. Může okamžitě přejít na svůj účet, prohlédnout si košík nebo seznam přání.

- Přizpůsobení obsahu: na základě předchozích akcí na webu jsou vydávána doporučení v souladu s preferencemi uživatelů

- Přizpůsobení reklam: na partnerských vyhledávacích stránkách se budou zobrazovat reklamy relevantní pro zájmy návštěvníků a počet zobrazených reklam bude odpovídajícím způsobem omezen.

- Analýza: FormAdore se snaží analyzovat činnost všech zákazníků obchodu s cílem neustále zlepšovat úroveň a kvalitu nabízených služeb. Díky takovým informacím můžeme náš obchod ještě lépe přizpůsobit potřebám uživatelů.

Jaké cookies a za jakým účelem používáme

Google – reklama a analytika
Facebook - reklama
Criteo - reklama
Hotjar - analytika
Kelkoo - reklama
Convertiser - reklama
Zendesk - rozpoznávání uživatelů

Jsou soubory cookie nebezpečné

Soubory cookie neobsahují údaje, které by vás identifikovaly, a nelze z nich zjistit vaši totožnost. Tyto soubory nijak nepoškozují vaše zařízení a nemění jeho nastavení ani nastavení softwaru, který je v něm nainstalován. Obsah těchto souborů může číst pouze server, který je vytvořil.

Jak smazat soubory cookies

Pokud nechcete, aby se soubory cookie ukládaly do vašeho zařízení, můžete to nastavit přímo v nastavení prohlížeče. Změna může spočívat v neukládání souborů cookie do zařízení nebo v informování při každém uložení souboru do konkrétního zařízení. Pokaždé, když navštívíte web, je také možné
uložit daný soubor na konkrétním zařízení. Pokaždé, když navštívíte web, je také možné
odstranit soubory z vašeho zařízení. Podrobné informace o nastavení souborů cookie naleznete v části „nápověda“ webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že omezení provozu a přenosu souborů cookie může ovlivnit některé funkce webových stránek.


Google reCAPTCHA v.3

Web používá Google reCAPTCHA v.3 nabízený společností Google Ireland Limited ("Google"), společností registrovanou a fungující v souladu s irskými zákony (registrační číslo: 368047), která se nachází na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – pro sledování uživatelských interakcí na webových stránkách.

Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na následující webové stránce https://policies.google.com/terms?hl=cs a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Aktuálnost zásad ochrany osobních údajů

Každá aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů bude sdělena a její aktuální verze bude zveřejněna: https://formadore.cz/informace/ochrana-osobnich-udaju

Tento web používá soubory cookies za účelem poskytování služeb a v souladu se Zásadami souborů cookies